skip to Main Content

26 januari 2020. Föreläsning om språk och språkträning enligt Karlstadmodellen.

Alla intresserade inbjuds till en föreläsning om vikten av att få språkträning när man behöver det.  Karlstadmodellen bygger på erfarenheter av 40 års forskning, utvecklingsarbete och praxis. Språkets roll för individen att kommunicera, förstå, leka och lära är det centrala. ALLA barn har lika stor rätt till språket men några behöver extra stöd och hjälp. Det är med tanke på dessa barns behov som metodik och material utvecklats inom Karlstadmodellen.                           

Lokal: Funkaboskolan, Jägarevägen 1, Kalmar.
Föreläsare; Iréne Johansson
Ingen avgift.
Anmälan: iakmse@gmail.com

Back To Top
×Close search
Sök