skip to Main Content

26 januari 2020 Seminarium: Barnkonventionen och språkträning

Barnkonventionen blir lag i Sverige i januari 2020. Av denna anledning önskar Iakm Sverige inbjuda till ett seminarium kring Barnkonventionen och språkträning för barn som behöver det. Fokus för seminariet är frågan: På vad sätt kan Barnkonventionen ge stöd till yrkanden om allas rätt att utveckla sitt språk och allas rätt att få stöd och hjälp i denna process.

Lokal: Funkaboskolan, Jägareväg 1, Kalmar. 
Seminarieledare: Iréne Johansson.
Ingen avgift.
Anmälan: iakmse@gmail.com

Back To Top
×Close search
Sök