skip to Main Content

27-28 mars 2020 Den Nordiska konferensen om Karlstadmodellen

Välkomna till den  årliga Nordiska konferensen om Karlstadmodellen. I år hålls konferensen i Roskilde, Danmark. Konferensens syfte är att presentera delar av Karlstadmodellens värdegrund, syn på språket och pedagogik. Föreläsningar varvas med personliga berättelser av  föräldrar, syskon, pedagoger, handledare och unga vuxna som erhållit språkträning enligt Karlstadmodellen som barn.

Konferensen är också ett tillfälle att möta och känna igen sig i andra föräldrar, andra pedagoger, andra handledare och andra syskon. Läs mer på www.iakm.org.

Programmet kan laddas ned här

Back To Top
×Close search
Sök