Monica Ingemarsson and Bjorg Ovstebo

 

Language Intervention in Daily Life: The Karlstad Model of Language Learning

 

Artikeln beskriver Karlstadmodellen ur ett värdegrunds-, pedagogiskt- och språkligt perspektiv. Det ges också en kort presentation av språkträningsmaterial och –metodik.

 

Ladda ned artikeln här.