Nätverk i arbete med barn med hörselskada

 

Detta är en redovisning av ett projekt som genomfördes vid Hörselhabilitering Barn och Ungdom Hörsel- och Balanskliniken Karolinska Universitetssjukhuset  2006-2008. Den centrala uppgiften i projektet var att bygga upp nätverk kring de barn och familjer som deltog i projektet. Rapporten har skrivits av Irene Johansson, Elisabet Jerneke, Yvonne Lundin, Christina Norbäck,

Karina Rudberg och Anne-Maj Söderström har

 

Ladda ner rapporten här