Helle Couppé &  Ellen Bjerre Jensen

KARLSTADMODELLEN

Artikeln var först publicerad i Tidskriftet Specialpaedagogik 4, 2010

 

Ladda ned artikeln här