Irene Johansson

Processer vid familjefokuserat samarbete i språkträning

 

Detta är en rapport från ett nordiskt samarbete 1998-2001. Syftet med samarbetet var att pröva en modell till familjefokuserat samarbete vid språkträning av barn och ungdomari. Denna modell har utvecklats i enlighet med olika teorier om kunskap, lärande och förändring, främst den kulturhistoriska skolan (Leontiev 1977/1986, Vygotsky 1934/1999, 1978), amerikansk

pragmatism (Dewey 1933/1986, Cherryholmes 1988), humanekologi (Bronfennbrenner, 1994), enrichment (Feuerstein 1980) och empowerment-rörelsen (Freire 1974).

 

Det nordiska samarbetet omfattade samtliga nordiska länder. Den utvärdering som redovisas i denna rapport omfattade 200 personer från Danmark, Färöarna, Island, Norge, Sverige och Åland och genomfördes som en intervju- och enkätstudie. I redovisningen flätas också data ur daganteckningar och observationer in.

 

Ladda ner rapporten här