Språktrening i det daglige liv - en modell och ikke en metode

 

Denna artikel, som skrevs av Kirstin Bergem & Wenche Rognlid är tidigare publicerad i den norska tidsskriften Spesialpedagogikk nr 5/2003.
 
Ladda ner artikeln här