Handledarutbildning i Karlstadmodellen 2017

Publicerat 2017-06-05 13:51:14

1 september 2017 startar Handledarutbildningen i Karlstadmodellen. Kursort: Arvika

Är du intresserad av språk och språkets betydelse för individer och samhälle? Då är du välkommen att söka Handledarutbildning i Karlstadmodellen.

Utbildningen ges för trettonde gången. Bland tidigare kursdeltagare finns föräldrar, mor/farföräldrar och andra släktingar, pedagoger inom förskola/skola, specialpedagoger, tolkar (dövas teckenspråk/talad svenska), logopeder och personer utan annan anknytning till området än ett stort engagemang i frågor som rör funktionshinder och/eller språk. Deltagarna har kommit från Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island och Färöarna. Denna blandning av deltagarnas tidigare erfarenheter och motiv har gett stor vitalitet och energi till kursarbetet.

Karlstadmodellen handlar om allas rätt att lära, utveckla och använda språk - för individens egen skull men också för hela samhällets bästa. Det är en bärande tanke i Karlstadmodellen att alla har betydelse för alla andra och att den enes värde är lika högt som den andres oavsett prestation eller status.

Utbildningen till handledare i Karlstadmodellen handlar om hur vi på olika sätt ska kunna verka för att alla får ta del av de rättigheter till delaktighet de har. Kursutbudet omfattar filosofi, etik, pedagogik, sociologi, fonetik och lingvistik.

 

Mer information om kursen ges i Studiedokumentet (laddas ner här)

Välkommen att anmäla dig!! Anmälningsblankett kan laddas ner här

 

                                         SISTA ANMÄLNINGSDAG ÄR 25 JULI 2017

      Kontakta Irene Johansson e-post: Karlstadmodellen@gmail.com om du vill ha mer information.

« Tillbaka