3 februari 2018 Visionsseminarium Iakm

Publicerat 2017-11-13 21:27:32
  •  Tid: Lördagen den 3 februari 2018, kl 09.00 -15.00
  • Plats: Hjorthagens medborgarhus,  Artemisgatan 19, 115 92 Stockholm

Tunnelbana: Röd linje mot Ropsten eller Buss 55.

Bil; inga problem med parkering på gatan. P-avgift vardagar 9.00-17.00, övrig tid gratis.

Anmälan: iakmse@gmail.com

 Vid föreningens första årsmöte den 16 december 2015 bestämdes att varje verksamhetsår ska inledas med ett visionsseminarium där föreningens medlemmar ges möjlighet att bestämma vad föreningen ska arbeta med under kommande år.  Tillsammans ska vi fatta beslut om vilka frågor som ska prioriteras, vem/vilka som är ansvariga för vad samt hur tidtabellen ska se ut.

 Visionsseminariet och föreningen Iakm behövs eftersom alla inte har ett  likvärdigt deltagande i kommunikation,tänkande, lärande, fritid och arbetsliv.  Barn, unga och vuxna som har språksvårigheter behandlas inte enligt lika-värdesprincipen, de får inte rätt till sina rättigheter och språkträning och de möter ständiga hinder mot att bli ikraftsatta till självständigt liv. Dessa problem är ramen för seminariet.

 Sedan Visionsseminariet 2017 har olika arbetsgrupper arbetat med frågor om hur föreningen kan bli mer attraktiv för medlemmarna, hur vi ska utveckla samarbeten med myndigheter och andra organisationer och hur vi ska nå ut med utbildning och information. En arbetsgrupp har haft ansvar för att planera och genomföra Sommarskola och en arbetsgrupp har ansvarat för mindre studier inom området språk och språkträning.

 Visionsseminariet 2018 kan bygga vidare på dessa frågor men det kan lika gärna bli helt nya arbetsområden beroende av seminariedeltagarnas beslut.

 Arbetssättet under dagen blir en workshop

§  Tillsammans tar vi fram de mest aktuella frågorna

§  Deltagarna väljer utifrån eget intresse en fråga. Det bildas grupper av intressegemenskap.

§  Grupperna undersöker sitt frågeområde. Diskussionen sammanfattas skriftligt.

§  Gruppernas arbete redovisas i helgrupp. Workshopen avslutas med beslut om vilka frågor som ska prioriteras samt vilka arbetsgrupper som ska vara verksamma.

Du som är eller vill bli medlem i IAKM. Kom till seminariet och hjälp oss att göra en bra verksamhet.

« Tillbaka