Handledarutbildning i Karlstadmodellen

Publicerat 2018-02-06 11:54:02

Är du intresserad av språk och språkets betydelse för individer och samhälle? Då är du välkommen att söka Handledarutbildning i Karlstadmodellen.

Bland tidigare kursdeltagare finns föräldrar, mor/farföräldrar och andra släktingar, pedagoger inom förskola/skola, specialpedagoger, tolkar (dövas teckenspråk/talad svenska), logopeder och personer utan annan anknytning till området än ett stort engagemang i frågor som rör funktionshinder och/eller språk. Deltagarna har kommit från Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island och Färöarna. Denna blandning av deltagarnas tidigare erfarenheter och motiv har gett stor vitalitet och energi till kursarbetet.

Karlstadmodellen handlar om allas rätt att lära, utveckla och använda språk - för individens egen skull men också för hela samhällets bästa. Det är en bärande tanke i Karlstadmodellen att alla har betydelse för alla andra och att den enes värde är lika högt som den andres oavsett prestation eller status.

Utbildningen till handledare i Karlstadmodellen handlar om hur vi på olika sätt ska kunna verka för att alla får ta del av de rättigheter till delaktighet de har. Kursutbudet omfattar filosofi, etik, pedagogik, sociologi, fonetik och lingvistik

                                                     Sista ansökningsdatum 25.7 2018

Startdatum  24 augusti 2018

Kursort: Arvika

Kontaktadress: karlstadmodellen@gmail.com

  

Läs mer om utbildningen klicka här

anmälningsblankett              klicka här

« Tillbaka