2019 NY Handledarutbildning i Karlstadmodellen

Publicerat 2018-08-22 08:43:39
Välkommen att söka Handledarutbildning i Karlstadmodellen! 
Kursort denna gång är Dragör, Danmark, men utbildningen är öppen för alla oavsett nationalitet. Undervisningen kommer att ske på svenska. Utbildningen startar 1-3 september 2019 och ansökan görs via www.iakmdk.dk
 
Är du intresserad av språk och språkets betydelse för individer och samhälle? Då är detta kanske en utbildning för dig. Bland tidigare kursdeltagare finns föräldrar, mor/farföräldrar och andra släktingar, pedagoger inom förskola/skola, specialpedagoger, tolkar (dövas teckenspråk/talad svenska), logopeder och personer utan annan anknytning till området än ett stort engagemang i frågor som rör funktionshinder och/eller språk. Deltagarna har kommit från Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island och Färöarna. Denna blandning av deltagarnas tidigare erfarenheter och motiv har gett stor vitalitet och energi till kursarbetet.
Karlstadmodellen handlar om allas rätt att lära, utveckla och använda språk - för individens egen skull men också för hela samhällets bästa. Det är en bärande tanke i Karlstadmodellen att alla har betydelse för alla andra och att den enes värde är lika högt som den andres oavsett prestation eller status.
Utbildningen till handledare i Karlstadmodellen handlar om hur vi på olika sätt ska kunna verka för att alla får ta del av de rättigheter till delaktighet de har. Kursutbudet omfattar filosofi, etik, pedagogik, sociologi, fonetik och lingvistik.
 
Klicka här för Inbudan
Klicka här för program
 
                                               
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

« Tillbaka