Studiecirkelledarutbildning

 

 Om du vill ha kontakt med behörig studiecirkelledare, klicka här

Utbildningen till ledare i studiecirklar i Karlstadmodellen syftar till att ge en helhetsbild av Karlstadmodellen samt övergripande kunskaper och färdigheter i modellens olika delar (se tabell). Deltagarna kommer att lära sig arbetssättet i studiecirklar. Det yttersta syftet är att påverka bemötande och attityder i samhället. En studiecirkel ksn vara ett bra sätt att introducera en nivå i barnets, den unges eller den vuxnes språkträning..

 

Steg

Innehåll

1

Övergripande om Karlstadmodellens värdegrund, metodik och material.

 

2

Inriktning  mot tidig kommunikation. Metodik och material kommer att tillverkas, prövas och diskuteras

3

Inriktning mot de tidigaste stadierna i den språkliga utvecklingen. Metodik och material kommer att tillverkas, prövas och diskuteras

4

Inriktning mot de tidigaste grammatiska stadierna. Metodik och material kommer att tillverkas, prövas och diskuteras

5

 

Inriktning mot den utbyggda grammatiken. Metodik och material kommer att tillverkas, prövas och diskuteras

6

Inriktningen mot tal och talutveckling. Metodik, hjälpmedel och material kommer att tillverkas, prövas och diskuteras

7

Inriktningen mot skriften som mål och medel. Fokus kommer att ligga på tidiga nivåer i skriftutvecklingen. Metodik och material kommer att tillverkas, prövas och diskuteras