skip to Main Content

Våra certifierade handledare och kurser

Certifierade handledare har behörighet att hålla kurser och föreläsningar i Karlstadmodellens namn.

En översikt över aktuella aktiviteter ges i bifogat dokument.

Höstterminen 2010 Klicka här

Vårterminen 2011 klicka här

Höstterminen 2011  klicka här

Vårterminen 2012  klicka här

Höstterminen 2012  klicka här

Vårterminen 2013 klicka här

Certifierade handledare

Behöriga ledare för teckenkurserna Steget före 1-4  Klicka här

Behöriga studiecirkelledare, Klicka här

Back To Top
×Close search
Sök