skip to Main Content

Talutveckling hos små barn med CI

Projektet Talutveckling hos små barn med cochleaimplantat; en interventionsstudie inleddes 2002. Det initierades av logopederna Ulrika Johansson och Elisabet Östlund samt av klinikchef Eva Karltorp vid Karolinska Universitetsjukhuset, sektionen för cochleaimplantat. Projektet har genomförts av logopederna Ulrika Johansson och Elisabet Östlund i samarbete med barn och vuxna på olika platser i Sverige. Projektledare var professor Iréne Johansson.

Projektets ansats har varit explorativ och pseudoexperimentell. Detta förklaras av projektets två grundläggande ambitioner. En ambition har varit att lyfta fram frågeställningar kring det komplexa förhållandet mellan små barn med CI och deras talspråkliga utveckling. I den delen har projektet varit explorativt. En annan ambition var att utveckla ett pedagogiskt koncept omfattande metodik, material och samverkansformer vid tidigt insatt talspråklig intervention. I den delen har projektet haft en pseudoexperimentell uppläggning.

Projektet har omfattat totalt 37 barn som fått sitt CI före 30 månaders ålder. I den explorativa delen av projektet omfattades samtliga barn av samma villkor. I den pseudoexperimentella delen av projektet har häften av barnen bildat en experimentgrupp och hälften av barnen en kontrollgrupp. Barnen i experimentgruppen har tagit del av det pedagogiska koncept som utvecklats i projektet medan barnen i kontrollgruppen tagit del av andra pedagogiska upplägg.

Bakgrunden till de frågeställningar som bestämt inriktningen av projektet har delvis bestämts av egna förarbeten.
Ladda ned rapporten Bakgrund här

Projektets pedagogiska koncept presenteras i separat rapport.  Ladda ned rapporten här.

Back To Top
×Close search
Sök