skip to Main Content

Karlstadmodellen

Karlstadmodellen är namnet på en modell till språkträning som varit i ständig utveckling sedan slutet av 1970-talet under ledning av professor Iréne Johansson. Modellen har utvecklats i samarbete mellan föräldrar, personal och forskare.

Universitet (Umeå universitet 1978-1990, Karlstads universitet 1990-2003), landsting och kommuner har samverkat på olika sätt och forskning, praxis och kunskapsspridning har gått hand i hand. Utvecklandet av modellen fortsätter i takt med nya erfarenheter, nya samarbetspartners och fördjupade kunskaper.

Karlstadmodellen är inte avgränsad till ålder eller diagnos. Till barn, unga och vuxna med eller utan en diagnos har modellen tillämpats. Många har haft utvecklingsstörning eller perceptionsstörning i tillägg till sin språkstörning men många har bara haft sin språkproblematik, vissa därför att de har ett annat modersmål.

Karlstadmodellen är en modell och inte en metod.

Kort information om Karlstadmodellen på tyska och franska. Klicka här

Om Iréne

Iréne Johansson har under större delen av sitt yrkesverksamma liv haft ett fokus på frågeställningar om vad som utmärker ett gott liv och ett gott samhälle. Hennes bidrag till denna diskussion har handlat om språkets roll för individen och språkande individers betydelse för ett jämlikt och rättvist samhälle.

I detta arbete har teori och praxis gått hand i hand. Under alla år sedan 1980-talets början har IJ arbetat med handledning till föräldrar och personal i språkträning kring enskilda barn. Detta har varit en viktig förutsättning för framväxten av den modell till språkträning som vuxit fram inom Karlstadmodellens ramar.

Rätten för alla att få lära, utveckla och använda språk är det centrala i Karlstadmodellen. Visionen är att främja ett gott liv för den enskilde med respekt, delaktighet och lika värde och ett mer humant samhället för oss alla.

Under åren 1970-1990 var IJ verksam vid institutionen för Lingvistik, Umeå universitet, de sista åren som t f professor och professor Under perioden 1990 – 2002 var hon anställd vid Högskolan i Karlstad/Karlstads universitet, först som adj. professor, lektor och bitr. professor i pedagogik och slutligen som professor i specialpedagogik.

Åren därefter har hon arbetar som forskare vid enheten för cochleaimplantat och vid Hörselhabiliteringen vid Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge.  Under många år har IJ också varit projektledare för FoU projekt inom det norska statliga specialpedagogiska systemet (Statped). Idag är IJ pensionerad.

Irene namteckning

Kontaktinformation

Karlstadmodellen AB
V Hungvik Tomtebo
671 95 Klässbol
karlstadmodellen@gmail.com

Fötter
Flicka med fingrar
Flicka med lugg
Back To Top
×Close search
Sök