skip to Main Content

Framväxten av Karlstadmodellen

Karlstadmodellen har vuxit fram genom ett samarbete mellan individer med språkstörning, personer i deras sociala nätverk, personal inom kommuner och landsting och forskare.  Arbetssättet har varit att involvera viktiga vuxna och att fördela inflytande och ansvar i själva utförandet av språkträningen men också i de forskningsuppgifter som utförts. Detta arbetssätt, som ligger nära den deltagande forskningsmetodik har genomsyrat och genomsyrar också i dag samarbetet i språkträningen.

Läs mer om framväxten av Karlstadmodellen

Back To Top
×Close search
Sök