skip to Main Content

Med kartet i hodet og kompasset i munnen

Wenche Rognlids masteroppgave i spesialpedagogikk

”Med kartet i hodet og kompasset i munnen”

Kan pedagogisk bruk av ganeplater bidra til et bedre talespråk for barn med Downs syndrom?

Ladda ned rapporten här

Back To Top
×Close search
Sök