skip to Main Content

Tankar som grund till Karlstadmodellen

Karlstadmodellen är en samling tankar kring språkets väsen och dess betydelse för individen och samhället. Karlstadmodellens vision är att bidra till ett gott liv för flera genom att verka för alla människors rätt till språk, delaktighet och respekt. Visionen omfattar också tanken att fler språkande individer bidrar till ett mer demokratiskt samhälle. Då fler röster blir hörda,  blir också fler perspektiv kända.

I det goda samhället är alla lika mycket värda, allas röster har lika stor chans att bli hörda och allas perspektiv, erfarenheter och behov ses som värdefulla för gemenskapen. I detta  samhälle präglas samvaron mellan människorna av respekt, empati och solidaritet och detta skapar förutsättningar för en starkare social sammanhållning. Mångfalden mellan människor bidrar till ett starkare sociala kapital i samhället.

Det finns många människor i vårt samhälle som har begränsningar i sina liv därför att det finns eller har funnits hinder inom dem själva eller i deras miljöer som stört deras språkutveckling. Andra människor har haft en positiv språkutveckling men blivit berövad det de en gång ägt till följd av sjukdom, skada eller andra omständigheter. Det är dessa människor, barn, unga och vuxna, som står i fokus för Karlstadmodellen.

Läs mer om språket och språkets betydelse för individen i samhället. Klicka här

Back To Top
×Close search
Sök