skip to Main Content

Steget-före

Teckenkursen Steget-före är ett komplement till andra teckenkurser. Dess innehåll och pedagogik ligger inom ramen för Karlstadmodellens tankar kring språk, språkutveckling och språkträning.

Det överordnade målet med Steget-före kursen är att skapa utvecklande teckenmiljöer kring de barn, ungdomar och vuxna som behöver tecken som stöd i sin dagliga kommunikation och som pedagogiskt redskap i sin språkträning. De vuxna som finns i barnens dagliga omgivning ska inspireras till att bli goda modeller som laddar verkligheten på ett sådant sätt att det blir intressant för både barnet, den unge eller den vuxne och för dem själva att teckna mer och mer. De goda modellerna ”coachar” också till fortsatt språklig utveckling genom att i sitt eget tecknande tydliggöra nästa utvecklingssteg i språkutvecklingen, uppmuntra, stödja och uppvisa ett respektfullt bemötande i den dagliga kommunikationen.

Om du vill ha kontakt med behöriga ledare för teckenkursen Steget före, klicka här

Teckenkursen Steget-före består i dag av 5 delkurser vilka bygger på varandra. kort information om de olika stegen ges i följande länkar.

Ladda ned Steget-före 1 här

Ladda ner Steget-före 2 här

Ladda ner Steget före 3 här

Ladda ner Steget före 4 här

Ladda ner Steget före 5 här

Back To Top
×Close search
Sök