skip to Main Content

Metodböcker

Språk, språkutveckling och språkträning är fundamentala begrepp i Karlstadmodellen. Genom åren har många tankar, reflexioner och erfarenheter gjorts genom de samarbeten kring språkträning som vi haft med familjer och personal på förskolor, skolor och daglig verksamhet. De som stått nära barnet, den unge eller den vuxne, som språktränat har sett behoven och tillsammans har vi utifrån detta formulerat frågeställningar och sökt svar på dem.

Många frågor har gällt hur man gör i språkträningen och vilka material man kan använda. Detta har lett fram till att material har tagits fram, pedagogik har diskuterats och metodik har utprövats inom Karlstadmodellens ramar. Vår ambition har varit att se det hela långsiktigt och i helhetstermer och därför sökt skapa material där det andra bygger på det första och samtidigt  är en förutsättning för det tredje. En del av det material som tagits fram finns publicerat.

Läs mer om publikationer om metodik

Back To Top
×Close search
Sök