skip to Main Content

Pedagogiskt bruk av ganeplater

Pedagogiskt bruk av gomplattor – en informationsvideo.

Som en produkt av projektet ”Utvikling och spredning av kunnskap om bruk av ganeplater til barn med store artikulatoriske vansker” har en informationsvideo producerats. Videon visar praktiska exempel från projektbarnens vardag från avtryckstagning, tillvänjning och pedagogiskt upplägg. Tal och text är på norska.

Videon kan köpas från
Statped Nord  Postboks 1113  N-9504 Alta
tfn +47 78446100
e-post:  statped.nord@statped.no

En informationsbrsochyr kan laddas ned här 

Back To Top
×Close search
Sök