skip to Main Content

Motivering till språkträning

Karlstadmodellen är först och främst en tankemodell som bygger på en humanistiskt syn på människor och människors utveckling. Människan är samhällets centrum och varje människa är unik samtidigt som alla människor är olika. Människan är i sig en helhet men samtidigt en del i en större helhet tillsammans med andra människor. I sin utveckling söker människan helheter i sam- och växelspel med sin omgivning.

Därför måste också språkträning ske på olika sätt för olika människor utifrån vars och ens behov och förutsättningar och inom de vardagliga ramar som skapar meningsfulla helheter kring individen

Läs mer om motivering till språkträning

Back To Top
×Close search
Sök