skip to Main Content

Publikationer

De tankar, den metodik och det material som utvecklats inom Karlstadmodellen har vuxit fram som effekter av ett mångårigt arbete främst vid Umeå universitet, Högskolan i Karlstad/Karlstads universitet och Karolinska universitetssjukhuset men också i samarbeten med det statliga specialpedagogiska systemet i Norge. Kunskap har skapats genom grundforskning, tillämpad forskning och utvecklingsarbete men också genom ostrukturerade samtal och observationer i vardagen. Den vetenskapliga plattformen har som regel haft humanistiska förtecken och den deltagande forskningsmetoden har ofta använts.

Genom åren har tankar, resultat, metodik och material presenterat i olika typer av publikationer. Huvudambitionen har varit att nå dem som skulle kunna ha nytta av våra rön, snarare än att plocka poäng inom den akademiska världen.

Läs mer om publikationer

Back To Top
×Close search
Sök