skip to Main Content

Ganeplata i tidlig intervensjon

Under en period av tre år har en grupp logopeder från Sørlandet kompetansesenter i Kristiansand, Bredtvedt kompetansesenter i Oslo och Østerlide, barnehabiliteringen i Rogaland samverkat i ett utvecklingsprojekt vad gäller pedagogiskt bruk av gomplatta till barn med svårigheter att utveckla tal. Projektet startade hösten 2001 och avslutades våren 2004.

Vårt projektarbete har varit nätverksbaserat och övningar med gomplattan har skett i barnens vardagliga miljöer på förskolor och i hemmen. Det är våra kasusbarn som i första hand har bidragit till den kompetensutveckling som skett i detta projekt. De vuxna, som varit tillsammans med barnen dagligen – föräldrar och personal på förskolor och skolor – har i detta haft en nyckelroll i det pedagogiska arbetet och det är vår bestämda mening att det är viktigt att ge ord åt deras uppfattningar och upplevelser

Ladda ned rapporten här

Back To Top
×Close search
Sök