skip to Main Content

Metodik i Karlstadmodellen

De tankar om lärandet som styrt metodikutvecklingen inom Karlstadmodellen har influenser från många håll. Grundläggande är tankarna om individen – alla förda människor – som subjekt med inneboende längtan efter utveckling, med handlingsberedskap och kreativitet. Alla lär sig själva, var och en på sitt sätt. Viktiga är också tankarna om att lärandet är knutet till situationer och sammanhang och att alla barn behöver vuxna som engagerar sig som förmedlande länkar mellan barnet och dess omgivning.

Se sammanställning av metodik

Back To Top
×Close search
Sök