skip to Main Content

Handledarutbildningen

Utifrån de etiska, filosofiska, språkteoretiska och pedagogiska överväganden som utmärker Karlstadmodellen har en språkträningsmodell vuxit fram. Bärande pedagogiska begrepp är familjecentrering, partnerskap, struktur, tydliggörande pedagogik, steget-före och språkträning i vardagen. Den yttersta målsättningen är autonomi för individen och ett mer demokratiskt samhälle för oss alla.

Karlstadmodellens namn används idag på många håll utan hänsyn till de ideologiska, teoretiska eller pedagogiska grundprinciperna och av personer som saknar utbildning. På falska grunder ges föräldrar och personal uppfattningen att de får handledning i språkträning enligt Karlstadmodellen. Behörighet att handleda i Karlstadmodellens namn har ENDAST de som är certifierade handledare i Karlstadmodellen.

Certifierade mentorer och handledare finns i Danmark, Finland, Färöarna,Island, Norge och Sverige. Ladda ner här

Handledarutbildningens uppläggning presenteras i dokumentet som kan laddas ned här 

”Perspektiv på språkträning” ur hjärtat hos nyblivna handledare 2018. Ladda ner här

Back To Top
×Close search
Sök