skip to Main Content

Studiecirkelledarutbildning

Om du vill ha kontakt med behörig studiecirkelledare, klicka här

Utbildningen till ledare i studiecirklar i Karlstadmodellen syftar till att ge en helhetsbild av Karlstadmodellen samt övergripande kunskaper och färdigheter i modellens olika delar (se tabell). Deltagarna kommer att lära sig arbetssättet i studiecirklar. Det yttersta syftet är att påverka bemötande och attityder i samhället. En studiecirkel kan vara ett bra sätt att introducera en nivå i barnets, den unges eller den vuxnes språkträning.

Steg Innehåll
1 Övergripande om Karlstadmodellens värdegrund, metodik och material.

 

2 Inriktning  mot tidig kommunikation. Metodik och material kommer att tillverkas, prövas och diskuteras
3 Inriktning mot de tidigaste stadierna i den språkliga utvecklingen. Metodik och material kommer att tillverkas, prövas och diskuteras
4 Inriktning mot de tidigaste grammatiska stadierna. Metodik och material kommer att tillverkas, prövas och diskuteras
5

 

Inriktning mot den utbyggda grammatiken. Metodik och material kommer att tillverkas, prövas och diskuteras
6 Inriktningen mot tal och talutveckling. Metodik, hjälpmedel och material kommer att tillverkas, prövas och diskuteras
7 Inriktningen mot skriften som mål och medel. Fokus kommer att ligga på tidiga nivåer i skriftutvecklingen. Metodik och material kommer att tillverkas, prövas och diskuteras
Back To Top
×Close search
Sök