Nyheter

14-16 augusti 2019 Sommarskola för barn 0-2 år

Publicerat 2019-02-14 17:10:51

Inbjudan riktar sig till dig som är förälder, mor-eller farförälder, syskon, anhörig, granne, personal eller någon annan viktig person för ett barn som har behov av stöd i sin språkliga utveckling. Sommarskolan handlar om tidig kommunikativ utveckling och förberedande språkutveckling.

Läs mer här

2019 NY Handledarutbildning i Karlstadmodellen

Publicerat 2018-08-22 08:43:39
Välkommen att söka Handledarutbildning i Karlstadmodellen! 
Kursort denna gång är Dragör, Danmark, men utbildningen är öppen för alla oavsett nationalitet. Undervisningen kommer att ske på svenska. Utbildningen startar 1-3 september 2019 och ansökan görs via www.iakmdk.dk
 
Är du intresserad av språk och språkets betydelse för individer och samhälle? Då är detta kanske en utbildning för dig. Bland tidigare kursdeltagare finns föräldrar, mor/farföräldrar och andra släktingar, pedagoger inom förskola/skola, specialpedagoger, tolkar (dövas teckenspråk/talad svenska), logopeder och personer utan annan anknytning till området än ett stort engagemang i frågor som rör funktionshinder och/eller språk. Deltagarna har kommit från Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island och Färöarna. Denna blandning av deltagarnas tidigare erfarenheter och motiv har gett stor vitalitet och energi till kursarbetet.
Karlstadmodellen handlar om allas rätt att lära, utveckla och använda språk - för individens egen skull men också för hela samhällets bästa. Det är en bärande tanke i Karlstadmodellen att alla har betydelse för alla andra och att den enes värde är lika högt som den andres oavsett prestation eller status.
Utbildningen till handledare i Karlstadmodellen handlar om hur vi på olika sätt ska kunna verka för att alla får ta del av de rättigheter till delaktighet de har. Kursutbudet omfattar filosofi, etik, pedagogik, sociologi, fonetik och lingvistik.
 
Klicka här för Inbudan
Klicka här för program
 
                                               
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Språkträning idag.

Publicerat 2017-06-14 13:20:03

Vad betyder språkträning idag?  Det är angeläget med en diskussion kring begreppet och företeelsen, Läs rapporten från en pilotstudie. Klicka här

OM JAG HADE EN RÖST - en serie filmer om språkträning NU TILLGÄNGLIGA på webben

Publicerat 2017-04-04 11:57:23

Om jag hade en röst är en serie utbildningsfilmer om språkträning. Syftet med filmerna är att ge exempel på hur språkträning kan gå till under olika stadier av utvecklingen samt att presentera grundläggande pedagogiska principer i språkträningen. Målet är att barn som har språkliga hinder ska ges ett gott stöd på vägen till att bli fullvärdig medborgare i vårt demokratiska samhälle.

Filmerna finns tillgängliga på www.sprakbussen.se.

För 295 kr får man tillgång till alla filmer under ett år. För 60 kr får man tillgång till valfri delfilm under ett år.

Se trailer - klicka här