Nyheter

Höstskola

Publicerat 2018-02-11 16:53:55

10-12 augusti hålls höstskolan "Elever med behov av språkträning och skolan". Platsen är Forshagaakademin i Forshaga. Deadline för ansökan  1 juli 2018.

Program, klicka här

anmälan, klicka här

Välkomna att söka höstskolan.

Handledarutbildning i Karlstadmodellen

Publicerat 2018-02-06 11:54:02

Är du intresserad av språk och språkets betydelse för individer och samhälle? Då är du välkommen att söka Handledarutbildning i Karlstadmodellen.

Bland tidigare kursdeltagare finns föräldrar, mor/farföräldrar och andra släktingar, pedagoger inom förskola/skola, specialpedagoger, tolkar (dövas teckenspråk/talad svenska), logopeder och personer utan annan anknytning till området än ett stort engagemang i frågor som rör funktionshinder och/eller språk. Deltagarna har kommit från Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island och Färöarna. Denna blandning av deltagarnas tidigare erfarenheter och motiv har gett stor vitalitet och energi till kursarbetet.

Karlstadmodellen handlar om allas rätt att lära, utveckla och använda språk - för individens egen skull men också för hela samhällets bästa. Det är en bärande tanke i Karlstadmodellen att alla har betydelse för alla andra och att den enes värde är lika högt som den andres oavsett prestation eller status.

Utbildningen till handledare i Karlstadmodellen handlar om hur vi på olika sätt ska kunna verka för att alla får ta del av de rättigheter till delaktighet de har. Kursutbudet omfattar filosofi, etik, pedagogik, sociologi, fonetik och lingvistik

                                                     Sista ansökningsdatum 25.7 2018

Startdatum  24 augusti 2018

Kursort: Arvika

Kontaktadress: karlstadmodellen@gmail.com

  

Läs mer om utbildningen klicka här

anmälningsblankett              klicka här

Sommarskola i språkträning enligt Karlstadmodellen

Publicerat 2018-01-19 11:37:30

Välkomna att söka Sommarskolan i språkträning enligt Karlstadmodellen. Datum är 25-28 juni 2018. Platsen är Ingesunds Folkhögskola i Arvika.

Läs mer om Sommarskolan, klicka här

Anmälan, klicka här

23-24 mars 2018. Nordisk konferens om Karlstadmodellen.

Publicerat 2017-11-21 15:27:11

Välkomna till den årliga nordiska konferensen om Karlstadmodellen. 2018 års konferens äger rum i Torshavn på Färörna.

Läs mer om konferensen här

3 februari 2018 Visionsseminarium Iakm

Publicerat 2017-11-13 21:27:32
  •  Tid: Lördagen den 3 februari 2018, kl 09.00 -15.00
  • Plats: Hjorthagens medborgarhus,  Artemisgatan 19, 115 92 Stockholm

Tunnelbana: Röd linje mot Ropsten eller Buss 55.

Bil; inga problem med parkering på gatan. P-avgift vardagar 9.00-17.00, övrig tid gratis.

Anmälan: iakmse@gmail.com

 Vid föreningens första årsmöte den 16 december 2015 bestämdes att varje verksamhetsår ska inledas med ett visionsseminarium där föreningens medlemmar ges möjlighet att bestämma vad föreningen ska arbeta med under kommande år.  Tillsammans ska vi fatta beslut om vilka frågor som ska prioriteras, vem/vilka som är ansvariga för vad samt hur tidtabellen ska se ut.

 Visionsseminariet och föreningen Iakm behövs eftersom alla inte har ett  likvärdigt deltagande i kommunikation,tänkande, lärande, fritid och arbetsliv.  Barn, unga och vuxna som har språksvårigheter behandlas inte enligt lika-värdesprincipen, de får inte rätt till sina rättigheter och språkträning och de möter ständiga hinder mot att bli ikraftsatta till självständigt liv. Dessa problem är ramen för seminariet.

 Sedan Visionsseminariet 2017 har olika arbetsgrupper arbetat med frågor om hur föreningen kan bli mer attraktiv för medlemmarna, hur vi ska utveckla samarbeten med myndigheter och andra organisationer och hur vi ska nå ut med utbildning och information. En arbetsgrupp har haft ansvar för att planera och genomföra Sommarskola och en arbetsgrupp har ansvarat för mindre studier inom området språk och språkträning.

 Visionsseminariet 2018 kan bygga vidare på dessa frågor men det kan lika gärna bli helt nya arbetsområden beroende av seminariedeltagarnas beslut.

 Arbetssättet under dagen blir en workshop

§  Tillsammans tar vi fram de mest aktuella frågorna

§  Deltagarna väljer utifrån eget intresse en fråga. Det bildas grupper av intressegemenskap.

§  Grupperna undersöker sitt frågeområde. Diskussionen sammanfattas skriftligt.

§  Gruppernas arbete redovisas i helgrupp. Workshopen avslutas med beslut om vilka frågor som ska prioriteras samt vilka arbetsgrupper som ska vara verksamma.

Du som är eller vill bli medlem i IAKM. Kom till seminariet och hjälp oss att göra en bra verksamhet.

2 februari 2018 Öppet Hus

Publicerat 2017-11-13 21:22:25

'Välkomna till Öppet Hus!

 Tid: Fredag 2 februari 2018, kl 08.00 -16.00

Plats: Hjorthagens medborgarhus,  Artemisgatan 19, 115 92 Stockholm

Tunnelbana: Röd linje mot Ropsten eller Buss 55.

Bil; inga problem med parkering på gatan. P-avgift vardagar 9.00-17.00, övrig tid gratis.

Avgift: Ingen avgift

Anmälan: iakmse@gmail.com. Deadline för anmälan 23 januari 2018

 IAKM (International Association of the Karlstad Model) är en intresseförening med fokus på språk och språkets betydelse för individers utveckling och livskvalitet. Rätten för alla att få lära, utveckla och använda språk är det centrala i IAKMs värdegrund. Visionen är att främja ett gott liv för den enskilde med respekt, delaktighet och lika värde och ett mer humant samhälle för oss alla.

 Ett av föreningens verksamhetsområden är utbildning och informationsspridning. Som ett led i den verksamheten erbjuds ett Öppet Hus med introducerande föreläsningar om språk samt  material- och metodikdemonstrationer.

 

Tid

Ämne

Föreläsare

08.45-09.00

Välkomna

Iréne Johansson

09.00 – 09.45

Pragmatik

Kristina Stanley Linderö

10.00 – 10.45

Ordförråd

Jeanette Persson

11.00 – 11.45

Grammatik

Rigmor Boström

& Annika Melin

11.45-13.00

Lunchpaus

 

Ingår ej i Öppet Hus

13.00-13.45

Fonologi

Anna Lindskog

14.00 – 14.45

Prosodi

Malin Eklind

15.00-15.45

Förberedande läs & skriv

Marie Sundgren

15.45-16.00

Avslutning

Iréne Johansson

 

Ta tillfället i akt att ägna en hel dag åt språk! Fortbildning                 eller bara för nöjes skull.

Språkträning idag.

Publicerat 2017-06-14 13:20:03

Vad betyder språkträning idag?  Det är angeläget med en diskussion kring begreppet och företeelsen, Läs rapporten från en pilotstudie. Klicka här

Handledarutbildning i Karlstadmodellen 2017

Publicerat 2017-06-05 13:51:14

1 september 2017 startar Handledarutbildningen i Karlstadmodellen. Kursort: Arvika

Är du intresserad av språk och språkets betydelse för individer och samhälle? Då är du välkommen att söka Handledarutbildning i Karlstadmodellen.

Utbildningen ges för trettonde gången. Bland tidigare kursdeltagare finns föräldrar, mor/farföräldrar och andra släktingar, pedagoger inom förskola/skola, specialpedagoger, tolkar (dövas teckenspråk/talad svenska), logopeder och personer utan annan anknytning till området än ett stort engagemang i frågor som rör funktionshinder och/eller språk. Deltagarna har kommit från Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island och Färöarna. Denna blandning av deltagarnas tidigare erfarenheter och motiv har gett stor vitalitet och energi till kursarbetet.

Karlstadmodellen handlar om allas rätt att lära, utveckla och använda språk - för individens egen skull men också för hela samhällets bästa. Det är en bärande tanke i Karlstadmodellen att alla har betydelse för alla andra och att den enes värde är lika högt som den andres oavsett prestation eller status.

Utbildningen till handledare i Karlstadmodellen handlar om hur vi på olika sätt ska kunna verka för att alla får ta del av de rättigheter till delaktighet de har. Kursutbudet omfattar filosofi, etik, pedagogik, sociologi, fonetik och lingvistik.

 

Mer information om kursen ges i Studiedokumentet (laddas ner här)

Välkommen att anmäla dig!! Anmälningsblankett kan laddas ner här

 

                                         SISTA ANMÄLNINGSDAG ÄR 25 JULI 2017

      Kontakta Irene Johansson e-post: Karlstadmodellen@gmail.com om du vill ha mer information.

Kurser i barns språkutveckling och språkträning

Publicerat 2017-06-05 13:28:38

Karlstadmodellen och IAKM Sverige erbjuder fortbildning inom området språk, språkutveckling och språkträning till föräldrar, anhöriga, personal eller till dig som på annat sätt är engagerad i barn/unga/vuxna som har en språkstörning. Vår styrka ligger i lång erfarenhet av att omsätta forskning till praktisk verksamhet.

?Vi fortbildar såväl större som mindre grupper. Målet är att ni ska få ny kunskap och möjlighet att utveckla en gemensam förståelse tillsammans. Vi erbjuder öppna utbildningar, skräddarsydda uppdragsutbildningar och korta gratisföreläsningar.

?Öppen utbildning  Våra mest efterfrågade kurser är datum- och ortsbestämda. Klicka här för information om datum och orter

Uppdragsutbildning
Uppdragsutbildningar skräddarsys efter era behov. Kontakta iakmse@gmail.com för mer information.

Gratisföreläsningar
Gratisföreläsningar omfattar en timme. Föreläsningarna är datum- och ortsbestämda men kan också beställas.Aktuella gratisföreläsningar är Babblarna i Karlstadmodellen och Språkhinderskap i skolan.

 

Klicka på kursrubrik för att få mer information

Om jag hade en röst - en serie filmer om språkträning

Publicerat 2017-04-04 11:57:23

Om jag hade en röst är en serie utbildningsfilmer om språkträning. Syftet med filmerna är att ge exempel på hur språkträning kan gå till under olika stadier av utvecklingen samt att presentera grundläggande pedagogiska principer i språkträningen. Målet är att barn som har språkliga hinder ska ges ett gott stöd på vägen till att bli fullvärdig medborgare i vårt demokratiska samhälle.

Filmerna kan köpas på www.visiontree.se eller www.sprakbussen.se

Se trailer - klicka här