Nyheter

31 januari 2019 Inspirationsföreläsningar

Publicerat 2018-11-28 17:23:46

Den 31 januari 2019 erbjuds två inspirationsföreläsningar i Göteborg.

Klicka här för mer information om föreläsningen Tidigt intervention 

klicka här för mer information om föreläsningen Skolan och språkträning

1 februari 2019 Öppet Hus

Publicerat 2018-11-28 17:20:15

Den 1 februari 2019 inbjuds intresserade av språk och språkträning till en dags Öppet hus i Göteborg. Ingen avgift.

Klicka här för mer information

 

2 februari 2019 Visionsseminarium

Publicerat 2018-11-28 17:18:21

Den 2 februari 2019 inbjuds medlemmar och blivande medlemmar i IAKM till ett visionsseminarium i Göteborg. Ingen avgift.

Klicka här för mer information

26-27 april 2019 Nordiska konferens

Publicerat 2018-11-28 17:15:37

Den årliga nordiska konferensen om Karlstadmodellen anordnas 2019 i Karlstad. Välkommen att ta del av visioner, erfarenheter och kunskaper.

Läs mer om programmet. Klicka här

Handledarutbildning i Karlstadmodellen

Publicerat 2018-08-22 08:43:39
Välkommen att söka Handledarutbildning i Karlstadmodellen! 
Kursort denna gång är Oslo, men utbildningen är öppen för alla oavsett nationalitet. Undervisningen kommer att ske på svenska. Utbildningen startar 18 januari 2019 och ansökan görs via www.iakmnorge.no.
 
Är du intresserad av språk och språkets betydelse för individer och samhälle? Då är detta kanske en utbildning för dig. Bland tidigare kursdeltagare finns föräldrar, mor/farföräldrar och andra släktingar, pedagoger inom förskola/skola, specialpedagoger, tolkar (dövas teckenspråk/talad svenska), logopeder och personer utan annan anknytning till området än ett stort engagemang i frågor som rör funktionshinder och/eller språk. Deltagarna har kommit från Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island och Färöarna. Denna blandning av deltagarnas tidigare erfarenheter och motiv har gett stor vitalitet och energi till kursarbetet.
Karlstadmodellen handlar om allas rätt att lära, utveckla och använda språk - för individens egen skull men också för hela samhällets bästa. Det är en bärande tanke i Karlstadmodellen att alla har betydelse för alla andra och att den enes värde är lika högt som den andres oavsett prestation eller status.
Utbildningen till handledare i Karlstadmodellen handlar om hur vi på olika sätt ska kunna verka för att alla får ta del av de rättigheter till delaktighet de har. Kursutbudet omfattar filosofi, etik, pedagogik, sociologi, fonetik och lingvistik.
 
                                                                  Läs mer på
                                                                 www.iakmnorge.no/ressurser
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Språkträning idag.

Publicerat 2017-06-14 13:20:03

Vad betyder språkträning idag?  Det är angeläget med en diskussion kring begreppet och företeelsen, Läs rapporten från en pilotstudie. Klicka här

Om jag hade en röst - en serie filmer om språkträning

Publicerat 2017-04-04 11:57:23

Om jag hade en röst är en serie utbildningsfilmer om språkträning. Syftet med filmerna är att ge exempel på hur språkträning kan gå till under olika stadier av utvecklingen samt att presentera grundläggande pedagogiska principer i språkträningen. Målet är att barn som har språkliga hinder ska ges ett gott stöd på vägen till att bli fullvärdig medborgare i vårt demokratiska samhälle.

Filmerna kan köpas på www.visiontree.se eller www.sprakbussen.se

Se trailer - klicka här