Nyheter

Öppen Certifieringsföreläsning 2 juni 2018

Publicerat 2018-04-17 10:39:33

Välkomna till Ingesunds Folkhögskola i Arvika den 2 juni. Då firar ett antal nyblivna handledare i Karlstadmodellen genom att erbjuda gratis föreläsningar mellan kl 10.00 - 15.00.

Är du intresserad? Läs mer här.

Höstskola

Publicerat 2018-02-11 16:53:55

10-12 augusti hålls höstskolan "Elever med behov av språkträning och skolan". Platsen är Forshagaakademin i Forshaga. Deadline för ansökan  1 juli 2018.

Program, klicka här

anmälan, klicka här

Välkomna att söka höstskolan.

Språkträning idag.

Publicerat 2017-06-14 13:20:03

Vad betyder språkträning idag?  Det är angeläget med en diskussion kring begreppet och företeelsen, Läs rapporten från en pilotstudie. Klicka här

Handledarutbildning i Karlstadmodellen 2017

Publicerat 2017-06-05 13:51:14

1 september 2017 startar Handledarutbildningen i Karlstadmodellen. Kursort: Arvika

Är du intresserad av språk och språkets betydelse för individer och samhälle? Då är du välkommen att söka Handledarutbildning i Karlstadmodellen.

Utbildningen ges för trettonde gången. Bland tidigare kursdeltagare finns föräldrar, mor/farföräldrar och andra släktingar, pedagoger inom förskola/skola, specialpedagoger, tolkar (dövas teckenspråk/talad svenska), logopeder och personer utan annan anknytning till området än ett stort engagemang i frågor som rör funktionshinder och/eller språk. Deltagarna har kommit från Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island och Färöarna. Denna blandning av deltagarnas tidigare erfarenheter och motiv har gett stor vitalitet och energi till kursarbetet.

Karlstadmodellen handlar om allas rätt att lära, utveckla och använda språk - för individens egen skull men också för hela samhällets bästa. Det är en bärande tanke i Karlstadmodellen att alla har betydelse för alla andra och att den enes värde är lika högt som den andres oavsett prestation eller status.

Utbildningen till handledare i Karlstadmodellen handlar om hur vi på olika sätt ska kunna verka för att alla får ta del av de rättigheter till delaktighet de har. Kursutbudet omfattar filosofi, etik, pedagogik, sociologi, fonetik och lingvistik.

 

Mer information om kursen ges i Studiedokumentet (laddas ner här)

Välkommen att anmäla dig!! Anmälningsblankett kan laddas ner här

 

                                         SISTA ANMÄLNINGSDAG ÄR 25 JULI 2017

      Kontakta Irene Johansson e-post: Karlstadmodellen@gmail.com om du vill ha mer information.

Kurser i barns språkutveckling och språkträning

Publicerat 2017-06-05 13:28:38

Karlstadmodellen och IAKM Sverige erbjuder fortbildning inom området språk, språkutveckling och språkträning till föräldrar, anhöriga, personal eller till dig som på annat sätt är engagerad i barn/unga/vuxna som har en språkstörning. Vår styrka ligger i lång erfarenhet av att omsätta forskning till praktisk verksamhet.

?Vi fortbildar såväl större som mindre grupper. Målet är att ni ska få ny kunskap och möjlighet att utveckla en gemensam förståelse tillsammans. Vi erbjuder öppna utbildningar, skräddarsydda uppdragsutbildningar och korta gratisföreläsningar.

?Öppen utbildning  Våra mest efterfrågade kurser är datum- och ortsbestämda. Klicka här för information om datum och orter

Uppdragsutbildning
Uppdragsutbildningar skräddarsys efter era behov. Kontakta iakmse@gmail.com för mer information.

Gratisföreläsningar
Gratisföreläsningar omfattar en timme. Föreläsningarna är datum- och ortsbestämda men kan också beställas.Aktuella gratisföreläsningar är Babblarna i Karlstadmodellen och Språkhinderskap i skolan.

 

Klicka på kursrubrik för att få mer information

Om jag hade en röst - en serie filmer om språkträning

Publicerat 2017-04-04 11:57:23

Om jag hade en röst är en serie utbildningsfilmer om språkträning. Syftet med filmerna är att ge exempel på hur språkträning kan gå till under olika stadier av utvecklingen samt att presentera grundläggande pedagogiska principer i språkträningen. Målet är att barn som har språkliga hinder ska ges ett gott stöd på vägen till att bli fullvärdig medborgare i vårt demokratiska samhälle.

Filmerna kan köpas på www.visiontree.se eller www.sprakbussen.se

Se trailer - klicka här