Sommarskolan i språkträning enl Karlstadmodellen

Sommarskolans överordnade mål är att vuxna ska utveckla sig själva inom området språk, språkutveckling och språkträning enligt mottot kunskap ger frihet att välja. Under Sommarskolans fyra dagar varvas föreläsningar, workshops och praktiska moment med kartläggning av barnets språk och diskussioner kring språkträning.

En beskrivning av Sommarskolan 2008 gjordes av Karianne Hjörnevik.                                                                                           Ladda den hennes beskrivning här.

En beskrivning av Sommarskolan 2009 gjordes av Anna Andersson.                                                                                                Ladda ned hennes beskrivning här.

En beskrivning av Sommarskolan 2012 gjordes av Lotta Öhman i Gula Pressen 3:2012. Ladda ner hennes besskrivning här 

Sommarskolan 2013 ägde rum i Sverige, Finland, Danmark och Norge.

En rapport från sommarskolan i Sverige gjordes av Kristina Ahlinder. Ladda ner hennes text här

En rapport från sommarskolan i Danmark gjordes av Ellen Bjerre Jensen. Ladda ner hennes text här.

En rapport från sommarskolan i Finland gjordes av Anna Öhman och Fredrika Abrahamsson. Ladda ner deras text här.